Site menu:

2018, II - Akwarela. indyw. "Zaułki", MDK Augustów
2016, X - Akwarela, zb. poplenerowa, Białowieża
2016, IX - Akwarela, zb. poplenerowa, Sucha Rzeczka
2016, VIII - Akwarela, zbiorowa poplenerowa, Sokole
2015, IX - Akwarela, zbiorowa poplenerowa, BTPSP, Rajgród
2015, IV - Akwarela, zbiorowa poplenerowa, BTPSP, Rajgród
2015, II - "W odcieniach jazzu" - indyw., Qźnia Muzycznych Klimatów, Olsztyn
2014, IX - Wystawa poplenerowa - zbiorowa, akwarela, BTPSP, Malinówka
2014, VIII - "Natura 2014" - zbiorowa, akwarela, Galeria Pod Wiatą, Studzieniczna
2014, V - "W odcieniach jazzu" - indyw., olejne, APK Augustów
2012, VIII - Wystawa poplenerowa - zbiorowa, akryl i akwarela, Michałowo
2011, VI - Mural at Waltons Cafe - indyw., Oxford, Wielka Brytania
2011, VI - Oxford in Watercolour - indyw., Oxford, Wielka Brytania
2009, X - "Blisko i daleko" - indyw., akwarela i fotografia, MDK Augustów
2009, V - "Blisko i daleko" - indyw., olejne i akwarela, Galeria "N" Łomża
2008, V - "Wyszłam z lasu" - indyw., olejne, ODK Augustów
2004, II - "Biebrza w akwareli", indyw., Centrum Eduk. Nauczycieli, Augustów
2003, II - "Cisza" - pejzaż w malarstwie olejnym, indyw., ODK Augustów
2000, X - akwarela, impresje orientalne, zbiorowa, Rynek- Augustów
1998 - "Cztery Pory Roku" w malarstwie olejnym, indyw., MDK Augustów
1990, '91, '93 - akwarela i rysunek piórkiem, indywidualna, ODK Augustów
1989, X - wystawa zbiorowa Tow. Miłośników Sztuki, ODK Augustów
1988, VI - wystawa zbiorowa Tow. Miłośników Sztuki, ODK Augustów

Oraz inne prezentacje zbiorowe:

Druskienniki - Litwa, Kolonia n/ Renem, Porto Ceresio - Włochy, Ściana Wschodnia – Rzeszów,
WOAK - Białystok, Galeria Ewy Hernik, Galeria Zadra - Warszawa